Innehållsförteckning

Next

Manual Topocad 23


Kom igång


Installationshjälp, Information om filhantering, utskrifter, skrivare, historik, rutnät med flera generella funktioner.

Hem

System och Projektinställningar, hantering av tabeller, kodlistor, symboler, linjetyper, material, kontrollkoder, produktkoder

Ritning

Ritningsmenyn i en ritning.

Visa

Visa-menyn i en ritning

Design

Designmenyn i en ritning

Modifiera

Modifiera-menyn i en ritning

Blad

Bladmenyn i ritning, hantering i att skapa ritningsblad.

Övrigt

Övrigt-menyn i en ritning

Detaljplan

Planmodulskommandon

Topologi

Topologimenyn i en ritning

Solid

Kommandon som skapar och modifierar solider

Leverans

Leveransmodul med BAL, LTF och Direktåtkomst

Terräng

Terrängmodeller, finns både i ritning och i dokumentet terrängmodell.

Geometri

Geometrihantering, finns både i ritning och som egna dokument

Mätdata

Beräkna mätdata i ett mätdatadokument

Sektioner

Sektionsmallar, design av sektioner och beräkning av sektioner

Punktmoln

Punktmolnshantering

Nätutjämning

Nätutjämningsberäkning

Fält

Fältmenyn

Databaser

Databashantering, databasadapters

Kommunikation

Import och export av filer och mätdata


Manual för Topocad 23

Uppdaterad 2023-09-22


Copyright © 2023 by Adtollo AB.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Powerful and User-Friendly Help Authoring Tool for Markdown Documents