1. Utcheckade filer: Välj Utcheckade filer i menyn för att se utcheckade och/eller utlånade dokument.
  2. Checka in: Checka in markerat dokument. 
  3. Ångra utcheckning: Ångra utcheckning för markerat dokument.
  4. Valv: Välj vilket valvs filer som du vill se i listan. 
  5. Utcheckade: Bocka för om du vill se utcheckade dokument.
  6. Utlånade: Bocka för om du vill se utlånade dokument.
  7. Sök användare: Skriv in användarnamn för att lista de dokument användaren har utcheckade och/eller utlånade.