Klicka på Skapa projekt från mall i menyn. 


  1. Skriv in projektnamn. 
  2. Bocka för om du vill att en mappstrukturer ska skapas upp i projektet.
  3. Markera vilken projektkonfiguration du vill använda för projektet. 
  4. Bocka för om du vill att de behörigheter som ingår i mallen ska användas i det nya projektet.