Filnamn

Sökning på filens namn anges name:sökord 


Metadata

Sökning på metadata anges sökord. Sökning på flera metadatavärden separeras med mellanslag enligt sökord sökord, exempel: hus planering.


Specifik metatyp

Sökning på specifika metatyper anges metatyp=metadatavärde, exempel: status=GODKÄND.

Sökning på metatyp utan värde anges metatyp=, exempel: byggnad=.


Filstorlek

Sökning på filer efter storlek anges size(< / > / =)kB, exempel: size<10.


Datum

Sökning på filer som senast ändrats mellan två datum anges ÅÅÅÅ-MM-DD>ÅÅÅÅ-MM-DD, exempel: 2021-01-01>2021-12-31.


Dokumenttyp

Sökning på filer med en specifik dokumenttyp anges type:dokumenttyp, exempel: type:ritningsdefinition.


Matcha exakt text 

Sökning som ska matcha exakta texten anges "sökord", exempel: "byggnad".


Börjar på viss text

Sökning som börjar på en viss text anges sök*, ex. byg*. En * representerar noll till flera tecken.


Matcha en viss längd 

Sökning som matchar en viss längd anges ?, ex. ???????. Varje ? representerar ett tecken.


Text som innehåller mellanslag

Sökning som innehåller ett mellanslag anges sök?ord, ex. byggnad?del2. Eller så anges "sök ord".


Sökresultat

Sökresultatet visas i dokumentfönstret.