Lägg till dokument i dokumentsamling genom att markera ett eller flera dokumentet och klicka på Lägg till dokument till samling.Du kan sedan markera dokumentsamlingen för att se vilka dokument de innehåller och i vilken ordning de ligger i samlingen (position).  1. Aktivera: Bocka för om du vill att markerad samling ska vara aktiv. Den aktiva samlingen är den som visas i menyn Lägg till dokument till samling. Aktiv samling markeras med en grön ikon.
  2. Deaktivera: Bocka för om du inte vill att markerad samling ska vara aktiv.
  3. Flytta till början: Flytta markerat dokument överst, till den första positionen i samlingen.
  4. Flytta uppåt: Flytta markerat dokument ett steg uppåt.
  5. Flytta nedåt: Flytta markerat dokument ett steg nedåt.
  6. Flytta till slutet: Flytta markerat dokument till den sista positionen i samlingen.
  7. Sortera A-Ö: Spara dokumentens position i alfabetisk ordning. 
  8. Spara ordning: Den ordning som dokumenten ligger i sparas som ny position.