På fliken Logg kan du se dokumentets ändringshistorik. Till exempel när filen laddades upp till Congeria och vem som har checkat ut dokumentet.