Utcheckade dokument har en liten grön ikon. Utcheckade dokument kan inte ändras av andra användare.


  1. Checka ut: För att ändra ett dokument eller dess metadata måste du checka ut dokumentet. 
  2. Checka in: När du är klar med ändringarna kan du checka in dokumentet. Om du har ändrat i filen skapas en ny version av dokumentet. Om du ändrat i metadata skapas ingen ny version.
  3. Ångra utcheckning: Vill du inte spara dina ändringar kan du ångra utcheckningen och då återgår filen till senaste versions sparade ändringar. Även metadata återställs?