Under Inställningar finns flera konfigurationsmöjligheter. Kontakta serveradministratör för att göra förändringar här. För att ändringar ska slå igenom måste Congeria-databasen startas om.