Windows server 2016

Internet Information Server (IIS)

Modern processor

8 GB RAM


Partition för logg: 20 GB

Partition för databas: 200 GB

Partition för Data: