Du kan spara ner filer till din dator genom att klicka på Ladda ner-ikonen till höger om filen.Du kan också välja att ladda ner en mapp genom att klicka på Zip-fil under menyn Ladda ner. Då skapas en zip-fil med markerade dokument.När du laddar ner zip-fil kan du välja namn på filen och vad som ska inkluderas i filen.  1. Namn på ZIP-fil: Du kan ange ett namn på zip-filen, som standard så får zip-filen samma namn som mappen. 
  2. Inkludera länkar: Om du vill att länkade dokument ska tas med i zip-filen bockar du för denna.
  3. Inkludera undermappar: Om du vill att dokument i undermappar också ska tas med i zip-filen bockar du för denna.


Resultatet av nedladdningen blir en zip-fil med dokumenten och dess tillhörande metadata-filer.