Under menyn FM Access går det att aktivera unika löpnummer för dokument. Dessa kan användas för att skapa unika dokument-ID. 


Klicka på menyn FM Access för att se inställningarna för markerat valv.I dialogen FM Access kan du aktivera funktionen för löpnummer.Det nummer som visas i Löpnummer är det senast använda numret. Det går vid behov att ändra. Observera att det går att ändra på felaktigt sätt så numren inte blir unika.  För att slutföra konfiguration och använda detta i ett projekt behövs Chaos desktop.